Return to site

2018城市管线展第二天精彩继续,今天你打卡了吗?

· 公司新闻

昨日,2018城市管线展公司荣润德开幕如期而至这场为期三天的展会,今日已是第二天展会现场吸引了无数观众与卖家到场参观洽谈今天,你还要错过?展览、会议、活动统统都有欢迎前来参观让我们一起了解一下现场的情况吧~

现 场 掠 影 ▼

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image

愉快洽谈,达成购买

broken image

愉快洽谈,达成购买

broken image

愉快洽谈,达成购买

broken image
broken image

愉快洽谈,达成购买

broken image

TOP1人气展位

broken image

TOP1人气展位

broken image