• BIM培训

  提供BIM一级建模师、BIM二级建筑、结构、设备高级建模师考证培训,通过考试后可获取人力资源和社会保障部与中国图学学会颁发的两本证书

  BIM证书

  broken image
  broken image
  broken image
 • BIM证书

  broken image
  broken image
  broken image